No edit permissions for Čeština

Text 203

eta śuni’ tā’-sabhāre ghare pāṭhāila
hena-kāle pāṣaṇḍī hindu pāṅca-sāta āila

eta śuni' – když jsem to vše vyslechl; tā'-sabhāre – všechny; ghare – zpátky domů; pāṭhāila – poslal; hena-kāle – tehdy; pāṣaṇḍī – nevĕřících; hindu – hinduistů; pāṅca-sāta – pĕt nebo sedm; āila – přišlo.

„Když jsem to vše vyslechl, poslal jsem všechny mlecchy domů. Tehdy za mnou přišlo pĕt až sedm nevĕřících hinduistů.“

Slovo pāṣaṇḍī označuje nevĕřící pohroužené v plodonosných činnostech a modlářské uctívače mnoha polobohů. Pāṣaṇḍī nevĕří v jednoho Boha, Nejvyšší Osobnost, Pána Viṣṇua, ale myslí si, že každý polobůh má stejnou moc jako On. Pāṣaṇḍī je definován v tantra-śāstře:

yas tu nārāyaṇaṁ devaṁ
brahma-rudrādi-daivataiḥ
samatvenaiva vīkṣeta
sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam

„Ten, kdo považuje velké polobohy, jako je Pán Brahmā a Pán Śiva za rovnocenné Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇovi, je pāṣaṇḍī.“ (Hari-bhakti- -vilāsa, 1.17).

Nejvyšší Osobnost Božství je asamaurdhva, neboli ten, komu se nikdo nevyrovná, ani Ho nepředčí. Tomu však pāṣaṇḍī nevĕří. Ti uctívají jakéhokoliv poloboha a myslí si, že je naprosto v pořádku považovat za Nejvyššího Pána, koho je napadne. Takoví pāṣaṇḍī se stavĕli proti hnutí Hare Kṛṣṇa Pána Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua a nyní se v praxi setkáváme s tím, že se jim nelíbí ani naše pokorná snaha šířit vĕdomí Kṛṣṇy po celém svĕtĕ. Naopak říkají, že znehodnocujeme hinduistické náboženství, protože lidé na celém svĕtĕ přijímají Pána Kṛṣṇu jako Nejvyšší Osobnost Božství tak, jak to učí Bhagavad-gītā taková, jaká je. Pāṣaṇḍī toto hnutí odsuzují a nĕkdy o vaiṣṇavech z cizích zemí říkají, že nejsou praví. S tím, že vytváříme vaiṣṇavy v západních zemích, nesouhlasí ani takzvaní vaiṣṇavové – pseudonásledovníci vaiṣṇavské tradice. Takoví pāṣaṇḍī tu byli již v dobách Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua a jsou tu dodnes. I přes všechny činnosti tĕchto pāṣaṇḍīch se však slavnĕ naplní proroctví Pána Caitanyi Mahāprabhua: pṛthivīte āce yata nagarādi grāma / sarvatra pracāra haibe mora nāma. „Zpívání Mého jména bude slyšet v každém mĕstĕ a vesnici.“ Šíření hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy nemůže nikdo zabránit, protože je požehnané Nejvyšší Osobností Božství, Pánem Caitanyou Mahāprabhuem.

« Previous Next »