No edit permissions for Čeština

Text 252

prabhure śānta kari’ ānila nija ghare
paḍuyā palāyā gela paḍuyā-sabhāre

prabhure – Pána; śānta kari' – poté, co uklidnili; ānila – přivedli; nija – Jeho vlastního; ghare – do domu; paḍuyā – student; palāyā – utíkající; gela – šel; paḍuyā – studentů; sabhāre – do společnosti.

Oddaní Pána uklidnili a přivedli Ho domů. Student utekl do společnosti dalších studentů.

« Previous Next »