No edit permissions for Čeština

Text 83

rakta-pīta-varṇa, — nāhi aṣṭhi-valkala
eka janera peṭa bhare khāile eka phala

rakta-pīta-varṇa – manga byla červená a žlutá; nāhi – nebyly tam; aṣṭhi – pecky; valkala – ani slupky; eka – jednoho; janera – človĕka; peṭa – břicho; bhare – naplnilo se; khāile – když snĕdl; eka – jeden; phala – plod.

Manga mĕla červenou a žlutou barvu, nemĕla pecku ani slupku a jediný plod človĕku okamžitĕ naplnil žaludek.

V Indii je mango považováno za nejlepší, když je červené a žluté, má malou pecku a jemnou slupku a je tak chutné, že človĕka uspokojí, když sní jediný plod. Mango je považováno za krále veškerého ovoce.

« Previous Next »