No edit permissions for Čeština

Text 87

ei saba līlā kare śacīra nandana
anya loka nāhi jāne vinā bhakta-gaṇa

ei saba – všechny tyto; līlā – zábavy; kare – provádĕl; śacīra – matky Śacī; nandana – syn; anya loka – ostatní lidé; nāhi – ne; jāne – vĕdí; vinā – kromĕ; bhakta-gaṇa – oddaných.

Toto jsou důvĕrné zábavy syna Śacī. Nikdo jiný než oddaní o této události neví.

Neoddaní nevĕří, že se to stalo, ale v Májápuru se dodnes nachází místo, kde tento strom rostl. Říká se mu Ámra-ghatta nebo Ám-gháta.

« Previous Next »