No edit permissions for Čeština

Text 1

likhyate śrīla-gaurendor
aty-adbhutam alaukikam
yair dṛṣṭaṁ tan-mukhāc chrutvā
divyonmāda-viceṣṭitam

likhyate – jsou zapisovány; śrīla – svrchovanĕ vznešeného; gaura – Śrī Caitanyi Mahāprabhua; indoḥ – jako mĕsíc; ati – velmi; adbhutam – úžasné; alaukikam – neobyčejné; yaiḥ – kým; dṛṣṭam – osobnĕ vidĕné; tat-mukhāt – z jejich úst; śrutvā – po vyslechnutí; divya-unmāda – ve stavu transcendentálního šílenství; viceṣṭitam – činnosti.

Snažím se psát o transcendentálních činnostech a duchovním šílenství Pána Gauracandry, které jsou úžasné a neobyčejné. Opovažuji se o nich psát jen proto, že jsem o nich slyšel z úst tĕch, kdo je osobnĕ vidĕli.

« Previous Next »