No edit permissions for Čeština

Text 13

ethā govinda mahāprabhura śabda nā pāñā
svarūpere bolāila kapāṭa khuliyā

ethā – zde; govinda – Govinda; mahāprabhura – Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śabda – zvuk; nā pāñā – když neslyšel; svarūpere – Svarūpu Dāmodara Gosvāmīho; bolāila – zavolal; kapāṭa – dveře; khuliyā – otevírající.

Mezitím Govinda, který neslyšel od Śrī Caitanyi Mahāprabhua vycházet žádné zvuky, okamžitĕ poslal pro Svarūpu Dāmodara a otevřel dveře.

« Previous Next »