No edit permissions for Čeština

Text 100

nirjana-vane kuṭira kari’ tulasī sevana
rātri-dine tina lakṣa nāma-saṅkīrtana

nirjana-vane – v opuštĕném lese; kuṭira – chýši; kari' – poté, co si postavil; tulasī – rostlinku tulasī; sevana – uctívání; rātri-dine – po celý den a noc; tina – tři; lakṣa – sto tisíc; nāma-saṅkīrtana – zpívání svatého jména.

Haridāsa Ṭhākura si v opuštĕném lese postavil chýši a zasadil tam rostlinku tulasī, před kterou potom třistatisíckrát dennĕ pronášel svaté jméno Pána, po celý den a noc.

VÝZNAM: Vesnice Benápol se nachází v okrese Džašohar, v dnešním Bangladéši. Benápol leží nedaleko stanice Banagáno na hranici Bangladéše a lze se tam dostat východní dráhou z kolkatského nádraží Sealdah. Haridāsa Ṭhākura byl ācāryou ve zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, a proto se mu říká Nāmācārya Haridāsa Ṭhākura. Na jeho vlastním příkladu vidíme, že zpívat Hare Kṛṣṇa mantru a dosáhnout vysoce pokročilé úrovnĕ vĕdomí Kṛṣṇy je velmi prosté. Človĕk si jednoduše nĕkde sedne, ideálnĕ na břeh Gangy, Jamuny či jiné posvátné řeky, zřídí si místo na sezení nebo chýši, zasadí rostlinku tulasī a před ní nerušenĕ zpívá Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.

Haridāsa Ṭhākura na své japĕ zpíval 300 000 svatých jmen dennĕ. Celý den a noc zpíval šestnáct jmen Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Nikdo by však Haridāse Ṭhākura nemĕl napodobovat, protože nikdo jiný 300 000krát dennĕ svaté jméno opakovat nedokáže. Tato praxe je pro mukta-puruṣu neboli osvobozenou duši. Můžeme však jeho příklad následovat tak, že budeme každý den na japĕ zpívat šestnáct kol Hare Kṛṣṇa mahā-mantry a klanĕt se rostlince tulasī. To pro nikoho není tĕžké a zpívání slíbeného počtu kol před rostlinkou tulasī má takovou duchovní sílu, že pouhou touto činností se můžeme stát duchovnĕ silnými. Žádáme proto členy hnutí Hare Kṛṣṇa, aby příklad Haridāse Ṭhākura přísnĕ následovali. Zpívání šestnácti kol nezabere moc času a klanĕní se tulasī není nic náročného. Tento proces má nezmĕrnou duchovní sílu. Nikdo by si tuto příležitost nemĕl nechat ujít.

« Previous Next »