No edit permissions for Čeština

Text 11

anyopadeśe paṇḍita — kahe gosāñira ṭhāñi
‘gosāñi’ ‘gosāñi’ ebe jānimu ‘gosāñi’

anya-upadeśe – díky poučování druhých; paṇḍita – učenec; kahe – říká; gosāñira ṭhāñi – před Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; gosāñi gosāñi – Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu, nejvyšší učitel; ebe – nyní; jānimu – víme; gosāñi – co je to za učitele.

Dāmodara Paṇḍita Pánu drze řekl: „Každý říká, že jsi velký učitel, protože učíš druhé. Nyní ale víme, jaký učitel to vlastnĕ jsi.“

VÝZNAM: Dāmodara Paṇḍita byl velkým oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Nĕkdy se však stane, že oddaný v takovém postavení začne být vlivem vnĕjší energie a hmotného uvažování drzý a nemístnĕ se opovažuje kritizovat činnosti duchovního mistra nebo Nejvyšší Osobnosti Božství. Oddaný by nemĕl být rozrušen činnostmi svého duchovního mistra a nemĕl by se ho snažit kritizovat, navzdory logice „Cézarova žena musí být mimo podezření“. Oddaný musí být pevnĕ přesvĕdčený, že duchovního mistra nelze kritizovat a že ho nikdy nelze stavĕt na úroveň obyčejného človĕka. I kdyby se oddanému podle jeho nedokonalého uvažování zdálo, že došlo k nĕjakým nesrovnalostem, musí být přesvĕdčený o tom, že i kdyby šel duchovní mistr do prodejny alkoholu, přesto není opilec, ale jistĕ má nĕjaký zámĕr. V jedné bengálské básni se píše:

yadyapi nityānanda surā-bāḍi yāya
tathāpio haya nityānanda-rāya

„I kdybych vidĕl Pána Nityānandu vstoupit do obchodu s alkoholem, na mém závĕru, že je Nityānanda Rāya Nejvyšší Osobnost Božství, to nic nezmĕní.“

« Previous Next »