No edit permissions for Čeština

Text 126

kāli samāpta habe, tabe habe vrata-bhaṅga
svacchande tomāra saṅge ha-ibeka saṅga”

kāli – zítra; samāpta habe – to skončí; tabe – tehdy; habe – bude; vrata-bhaṅga – konec mého slibu; svacchande – zcela svobodnĕ; tomāra saṅge – s tebou; ha-ibeka – bude; saṅga – spojení.

„Zítra určitĕ skončím a můj slib bude splnĕn. Potom si s tebou budu moci úplnĕ volnĕ užívat.“

VÝZNAM: Haridāsa Ṭhākura si s prostitutkou nikdy užívat nechtĕl, ale takto ji přelstil, aby jí dal možnost poslouchat svaté jméno Pána, když zpíval. Čistí oddaní zpívají Hare Kṛṣṇa mantru, a pouhým poslechem očištĕné transcendentální osobnosti se človĕk zbaví všech hříšných činností bez ohledu na to, jak nízce zrozený nebo pokleslý je. Jakmile je zcela zbaven následků svých hříšných činností, bude schopen oddanĕ sloužit Pánu. To je způsob, jak pokleslé duše zamĕstnat oddanou službou. Pán Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītĕ (7.28):

yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā
bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ

„Ti, kdo jednali zbožnĕ v tomto i dřívĕjších životech a jejichž hříšné činy jsou zcela vymazány, jsou osvobozeni od duality iluze a s odhodláním Mi slouží.“

« Previous Next »