No edit permissions for Čeština

Text 174

aneka paṇḍita sabhāya, brāhmaṇa, sajjana
dui bhāi mahā-paṇḍita — hiraṇya, govardhana

aneka paṇḍita – mnoho učenců; sabhāya – v tom shromáždĕní; brāhmaṇabrāhmaṇové; sat-jana – úctyhodní lidé; dui bhāi – oba bratři; mahā-paṇḍita – velcí učenci; hiraṇya – Hiraṇya; govardhana – Govardhana.

V tom shromáždĕní bylo mnoho učenců, brāhmaṇů a úctyhodných lidí. Oba bratři Hiraṇya a Govardhana byli také velice vzdĕlaní.

« Previous Next »