No edit permissions for Čeština

Text 176

tina-lakṣa nāma ṭhākura karena kīrtana
nāmera mahimā uṭhāila paṇḍita-gaṇa

tina-lakṣa – 300 000; nāma – svatých jmen Pána; ṭhākura – Haridāsa Ṭhākura; karena kīrtana – pronášel; nāmera – svatého jména; mahimā – slávu; uṭhāila – vyzvedli; paṇḍita-gaṇa – všichni učenci.

Ve shromáždĕní padla zmínka o tom, že Haridāsa Ṭhākura pronáší 300 000 svatých jmen Kṛṣṇy dennĕ, a všichni učenci tak začali hovořit o slávĕ svatého jména.

« Previous Next »