No edit permissions for Čeština

Text 179

evaṁ-vrataḥ sva-priya-nāma-kīrtyā
jātānurāgo druta-citta uccaiḥ
hasaty atho roditi rauti gāyaty
unmāda-van nṛtyati loka-bāhyaḥ

evaṁ-vrataḥ – když je tak pohroužen vplnĕní svého slibu tančit a zpívat; sva – vlastní; priya – velice drahé; nāma – svaté jméno; kīrtyā – zpíváním; jāta – tak rozvine; anurāgaḥ – připoutanost; druta-cittaḥ – dychtivĕ; uccaiḥ – hlasitĕ; hasati – smĕje se; atho – také; roditi – pláče; rauti – zneklidní; gāyati – zpívá; unmāda-vat – jako blázen; nṛtyati – tančí; loka-bāhyaḥ – aniž by se staral o lidi kolem.

„  ,Ten, kdo je opravdu pokročilý a nachází radost ve zpívání svatého jména Pána, který je mu nesmírnĕ drahý, je rozrušený a hlasitĕ zpívá svaté jméno. Také se smĕje, pláče, je neklidný a zpívá jako blázen, aniž by se staral o lidi kolem.̀  “

VÝZNAM: Vysvĕtlení tohoto verše (Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.40) se nachází v Ādi-līle 7.94.

« Previous Next »