No edit permissions for Čeština

Text 181

aṁhaḥ saṁharad akhilaṁ sakṛd udayād eva sakala-lokasya
taraṇir iva timira-jaladhiṁ jayati jagan-maṅgalaṁ harer nāma

aṁhaḥ – výsledky hříšného života, které způsobují připoutanost ke hmotĕ; saṁharat – zcela odstraní; akhilam – všechny; sakṛt – pouze jednou; udayāt – když vyjde; eva – určitĕ; sakala – všech; lokasya – lidí svĕta; taraṇiḥ – slunce; iva – jako; timira – temnoty; jala-dhim – oceán; jayati – sláva; jagat-maṅgalam – příznivé pro celý svĕt; hareḥ nāma – svaté jméno Pána.

„  ,Stejnĕ jako vycházející slunce na celém svĕtĕ okamžitĕ rozptýlí temnotu hlubokou jako oceán, tak svaté jméno Pána, pronesené jednou bez přestupků, rozptýlí veškeré následky hříšného života živé bytosti. Sláva tomuto svatému jménu Pána, které je příznivé pro celý svĕt.̀  “

VÝZNAM: Tento verš je z Padyāvalī (16), sbírky veršů, kterou sestavil Śrīla Rūpa Gosvāmī.

« Previous Next »