No edit permissions for Čeština

Text 197

tvat-sākṣāt-karaṇāhlāda-
viśuddhābdhi-sthitasya me
sukhāni goṣ-padāyante
brāhmāṇy api jagad-guro

tvat – s Tebou; sākṣāt-karaṇa – setkáním; āhlāda – radosti; viśuddha – duchovnĕ očištĕné; abdhi – v oceánu; sthitasya – nacházejícího se; me – mne; sukhāni – štĕstí; goṣ-padāyante – jako otisk kopýtka telete; brāhmāṇi – získané z porozumĕní neosobnímu Brahmanu; api – také; jagat-guro – ó vládce vesmíru.

„  ,Můj drahý Pane, ó vládce vesmíru, od té doby, kdy jsem Tĕ spatřil, moje transcendentální blaženost nabyla velikosti oceánu. Obklopen tímto oceánem nyní přicházím na to, že veškeré ostatní takzvané štĕstí, včetnĕ brahmānandy, je jako voda obsažená v otisku kopýtka telete.̀  “

VÝZNAM: Tento verš je citátem z Hari-bhakti-sudhodayi (14.36).

« Previous Next »