No edit permissions for Čeština

Text 226

dui-janera bhaktye caitanya kailā avatāra
nāma-prema pracāri’ kailā jagat uddhāra

dui-janera – tĕchto dvou osob; bhaktye – díky oddané službĕ; caitanya – Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā – učinil; avatāra – sestoupení; nāma-prema – svaté jméno a lásku ke Kṛṣṇovi; pracāri' – kázající; kailā – učinil; jagat uddhāra – osvobození celého svĕta.

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu sestoupil jako inkarnace díky oddané službĕ tĕchto dvou osobností. Aby osvobodil celý svĕt, kázal svaté jméno Pána a extatickou lásku ke Kṛṣṇovi.

« Previous Next »