No edit permissions for Čeština

Text 228

tarka nā kariha, tarkāgocara tāṅra rīti
viśvāsa kariyā śuna kariyā pratīti

tarka nā kariha – neargumentuj; tarka-agocara – nad veškerými argumenty; tāṅra – jeho; rīti – chování; viśvāsa kariyā – s vírou; śuna – poslouchej; kariyā pratīti – s důvĕrou.

Naslouchej o tĕchto událostech a nepokoušej se suše argumentovat, protože přesahují naše hmotné uvažování. Človĕk je musí přijmout s vírou.

« Previous Next »