No edit permissions for Čeština

Text 237

more aṅgīkāra kara hañā sadaya
dīne dayā kare, — ei sādhu-svabhāva haya”

more – mĕ; aṅgīkāra kara – přijmi; hañā sa-daya – jelikož jsi tak milostivý; dīne – k pokleslým duším; dayā kare – prokaž přízeň; ei – toto; sādhu-svabhāva – vlastnost svatých osob; haya – je.

„Můj drahý pane, prosím přijmi mne a buď ke mnĕ milostivý, protože být laskavý k ubohým a pokleslým je vlastností všech svatých osob.“

« Previous Next »