No edit permissions for Čeština

Text 257

mukti-hetuka tāraka haya ‘rāma-nāma’
‘kṛṣṇa-nāma’ pāraka hañā kare prema-dāna

mukti-hetuka – příčina osvobození; tāraka – osvoboditel; haya – je; rāma-nāma – svaté jméno Pána Rāmy; kṛṣṇa-nāma – svaté jméno Pána Kṛṣṇy; pāraka – to, co človĕka přepraví na druhý břeh oceánu nevĕdomosti; hañā – jsoucí; kare – dává; prema-dāna – dar lásky ke Kṛṣṇovi.

„Svaté jméno Pána Rāmy zajisté udílí osvobození, ale svaté jméno Kṛṣṇy přepraví živou bytost na druhý břeh oceánu nevĕdomosti a nakonec ji obdaří extatickou láskou ke Kṛṣṇovi.“

VÝZNAM: Tento verš nepřímo vysvĕtluje význam zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Hare Kṛṣṇa mahā-mantra Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare – obsahuje jak jméno Pána Kṛṣṇy, tak jméno Pána Rāmy. Pán Rāma dává příležitost dosáhnout osvobození, ale pouhým osvobozením živá bytost nezíská ten pravý duchovní prospĕch. Nĕkdy se stává, že ten, kdo je vysvobozen z hmotného svĕta, ale nemá útočištĕ u lotosových nohou Kṛṣṇy, znovu poklesne do hmotného svĕta. Osvobození je jako stav rekonvalescence, ve kterém již človĕk nemá horečku, ale ještĕ není úplnĕ zdravý. Pokud v tomto stavu není opatrný, nemoc se mu může vrátit. Osvobození tedy nezaručuje takové bezpečí jako útočištĕ u lotosových nohou Kṛṣṇy. Śāstra uvádí:

ye 'nye 'ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho 'nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

„Ó Pane, inteligence tĕch, kteří se považují za osvobozené, ale postrádají oddanost, je nečistá. I když se za pomoci přísné askeze povýší na tu nejvyšší úroveň osvobození, zajisté znovu poklesnou do hmotné existence, protože nepřijali útočištĕ u Tvých lotosových nohou.“ (Śrīmad-Bhāgavatam 10.2.32) Yuṣmad-aṅghrayaḥ se vztahuje na lotosové nohy Kṛṣṇy. Pokud živá bytost nepřijme útočištĕ u Kṛṣṇových lotosových nohou, poklesne (patanty adhaḥ) dokonce i z úrovnĕ osvobození. Hare Kṛṣṇa mahā-mantra však dává osvobození, a zároveň nabízí útočištĕ u lotosových nohou Kṛṣṇy. Ten, kdo po osvobození přijme útočištĕ u lotosových nohou Kṛṣṇy, rozvine svou spící extatickou lásku ke Kṛṣṇovi, což je nejvyšší dokonalost života.

« Previous Next »