No edit permissions for Čeština

Text 50

“haridāsa, kali-kāle yavana apāra
go-brāhmaṇe hiṁsā kare mahā durācāra

haridāsa – Můj drahý Haridāsi; kali-kāle – v tomto vĕku Kali; yavana – démoni, kteří se staví proti védským zásadám; apāra – nesčetní; go-brāhmaṇe – kravám a brāhmaṇské kultuře; hiṁsā kare – dopouštĕjí se násilí proti; mahā durācāra – krajnĕ pokleslí.

„Můj drahý Ṭhākure Haridāsi, v tomto vĕku Kali vĕtšina lidí postrádá védskou kulturu, a proto se jim říká yavanové. Zajímají se pouze o zabíjení krav a brāhmaṇské kultury, a tak všichni páchají hříšné činnosti.“

Z tohoto výroku Śrī Caitanyi Mahāprabhua jasnĕ chápeme, že slovo yavana neoznačuje pouze určitou třídu lidí. Každý, kdo se staví proti chování danému védskými zásadami, se nazývá yavana. Může být z Indie či odjinud. Zde se říká, že charakteristickým rysem yavanů je, že násilnĕ zabíjejí krávy a brāhmaṇskou kulturu. My se k Pánu modlíme slovy namo brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa-hitāya ca. Pán je udržovatelem brāhmaṇské kultury a Jeho prvořadým zájmem je dohlížet na dobro krav a brāhmaṇů. Jakmile se lidská civilizace obrátí proti brāhmaṇské kultuře a dovolí neomezené zabíjení krav, musíme vĕdĕt, že lidé již nejsou pod vedením védské kultury, ale jsou to yavanové a mlecchové. Říká se, že dalších deset tisíc let bude hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy v popředí, ale potom se všichni stanou mlecchy a yavany. Na konci této yugy se proto Kṛṣṇa zjeví jako Kalki avatāra a bez rozdílu je vybije.

« Previous Next »