No edit permissions for Čeština

Text 52

haridāsa kahe, — “prabhu, cintā nā kariha
yavanera saṁsāra dekhi’ duḥkha nā bhāviha

haridāsa kahe – Haridāsa odpovĕdĕl; prabhu – můj drahý Pane; cintā nā kariha – netrap se; yavanera saṁsāra – hmotné podmínky yavanů; dekhi' – když vidíš; duḥkha nā bhāviha – nermuť se.

Haridāsa Ṭhākura odpovĕdĕl: „Můj drahý Pane, netrap se. Nebuď nešťastný, když vidíš situaci yavanů v hmotné existenci.“

VÝZNAM: Tato slova Haridāse Ṭhākura se přesnĕ hodí k oddanému, který svůj život zasvĕtil službĕ Pánu. Když je Pán nešťastný z podmínek, ve kterých žijí pokleslé duše, oddaný Ho uklidňuje slovy: „Můj drahý Pane, netrap se.“ To je služba. Každý by se mĕl ujmout mise Śrī Caitanyi Mahāprabhua a tak se snažit zmírnit Jeho trápení. To je opravdová služba Pánu. Ten, kdo se snaží ulehčit starosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua o pokleslé duše, je jistĕ velmi drahým a důvĕrným oddaným Pána. Pomlouvat takového oddaného, který se ze všech sil snaží šířit učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua, je nejvĕtší přestupek. Toho, kdo to dĕlá, čeká trest za jeho závist.

« Previous Next »