No edit permissions for Čeština

Text 70

śuniyā jaṅgamera haya saṁsāra-kṣaya
sthāvare se śabda lāge, pratidhvani haya

śuniyā – když slyšely; jaṅgamera – živých bytostí, které se mohou pohybovat; haya – je; saṁsāra-kṣaya – zničení pout k hmotnému svĕtu; sthāvare – nehybných živých bytostí; se śabda – tento transcendentální zvuk; lāge – dotkne se; prati-dhvani – ozvĕna; haya – je.

„Můj drahý Pane, pohybující se živé bytosti, které slyšely Tvůj hlasitý saṅkīrtan, již byly z pout hmotného svĕta vysvobozeny, a když ho zaslechnou nehybné živé bytosti, jako stromy, vznikne ozvĕna.“

« Previous Next »