No edit permissions for Čeština

Text 75

jagat nistārite ei tomāra avatāra
bhakta-bhāva āge tāte kailā aṅgīkāra

jagat nistārite – pro osvobození celého svĕta; ei – tuto; tomāra avatāra – svou inkarnaci; bhakta-bhāva – náladu oddaného; āge – dříve; tāte – proto; kailā aṅgīkāra – přijal jsi.

„Můj drahý Pane, jen proto, abys osvobodil všechny pokleslé duše tohoto svĕta, jsi přijal podobu oddaného.“

« Previous Next »