No edit permissions for Čeština

Text 93

tabe mahāprabhu nija-bhakta-pāśe yāñā
haridāsera guṇa kahe śata-mukha hañā

tabe – potom; mahāprabhu – Śrī Caitanya Mahāprabhu; nija-bhakta-pāśe – za svými osobními oddanými; yāñā – šel a; haridāsera guṇa – transcendentální vlastnosti Haridāse Ṭhākura; kahe – vysvĕtloval; śata-mukha – jakoby se stovkami úst; hañā – stávající se.

Śrī Caitanya Mahāprabhu poté odešel za svými osobními služebníky a začal hovořit o transcendentálních vlastnostech Haridāse Ṭhākura, jako kdyby mĕl stovky úst.

« Previous Next »