No edit permissions for Čeština

Text 98

vṛndāvana-dāsa yāhā nā kaila varṇana
haridāsera guṇa kichu śuna, bhakta-gaṇa

vṛndāvana-dāsa – Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; yāhā – cokoliv; – ne; kaila varṇana – popsal; haridāsera guṇa – vlastnosti Haridāse Ṭhākura; kichu – nĕco; śuna – poslouchejte; bhakta-gaṇa – ó oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Ó oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua, prosím poslechnĕte si o vlastnostech Haridāse Ṭhākura nĕco z toho, co Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura podrobnĕ nepopsal.

« Previous Next »