No edit permissions for Čeština

Text 89

haridāsa kahe, — “mithyā abhimāna kari
tomāra gambhīra hṛdaya bujhite nā pāri

haridāsa kahe – Haridāsa Ṭhākura odpovĕdĕl; mithyā – neprávem; abhimāna kari – jsme pyšní; tomāra – Tvoje; gambhīra – hluboké; hṛdaya – zámĕry; bujhite nā pāri – nechápeme.

Haridāsa Ṭhākura odpovĕdĕl: „Jsme neprávem pyšní na svoje schopnosti. Ve skutečnosti nechápeme Tvoje hluboké zámĕry.“

« Previous Next »