No edit permissions for Čeština

Text 110

kāhāṅ cāṅge caḍāñā laya dhana-prāṇa!
kāhāṅ saba chāḍi’ sei rājyādi-pradāna!

kāhāṅ – na jedné stranĕ; cāṅge – na cāṅgu; caḍāñā – když byl postaven; laya – bere; dhana – bohatství; prāṇa – život; kāhāṅ – na druhou stranu; saba – vše; chāḍi' – promíjející; sei – on; rājya-ādi-pradāna – udĕlení stejného vládního postavení a tak dále.

Gopīnātha Paṭṭanāyaka byl postaven na cāṅgu, aby byl popraven a byly mu zabaveny všechny peníze. Místo toho mu však byly všechny dluhy prominuty a byl jmenován výbĕrčím na stejném místĕ.

« Previous Next »