No edit permissions for Čeština

Text 80

eta bali’ kāśī-miśra gelā sva-mandire
madhyāhne pratāparudra āilā tāṅra ghare

eta bali' – to když řekl; kāśī-miśra – Kāśī Miśra; gelā – šel; sva-mandire – do svého chrámu; madhyāhne – v poledne; pratāparudra – král Pratāparudra; āilā – přišel; tāṅra ghare – do jeho domu.

Poté, co Kāśī Miśra takto promluvil, vrátil se z Pánova sídla do svého chrámu. V poledne k nĕmu domů přišel král Pratāparudra.

« Previous Next »