No edit permissions for Čeština

Text 1

aty-uddaṇḍaṁ tāṇḍavaṁ gauracandraḥ
kurvan bhaktaiḥ śrī-jagannātha-gehe
nānā-bhāvālaṅkṛtāṅgaḥ sva-dhāmnā
cakre viśvaṁ prema-vanyā-nimagnam

ati – velmi; uddaṇḍam – skákání do výšky; tāṇḍavam – graciózní tančení; gauracandraḥ – Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kurvan – provádĕjící; bhaktaiḥ – s oddanými; śrī-jagannātha-gehe – v chrámu Pána Jagannātha; nānā-bhāva-alaṅkṛta-aṅgaḥ – projevující na svém transcendentálním tĕle mnoho příznaků extáze; sva-dhāmnā – vlivem své extatické lásky; cakre – udĕlal; viśvam – celý svĕt; prema-vanyā-nimagnam – ponořený do záplavy extatické lásky.

Śrī Caitanya Mahāprabhu překrásnĕ tančil v chrámu Pána Jagannātha, a celý svĕt tak ponořil do oceánu extatické lásky. Tančil úžasnĕ a skákal přitom vysoko do výšky.

« Previous Next »