No edit permissions for Čeština

Text 102

bhaṭṭa kahe, — tāṅra kṛpā-leśa haya yāṅre
sei se tāṅhāre ‘kṛṣṇa’ kari’ la-ite pāre

bhaṭṭa kahe – Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl; tāṅra kṛpā – milosti Pána Caitanyi; leśa – byť jen zlomek; haya – je; yāṅre – komu; sei se – jen taková osoba; tāṅhāre – Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; kṛṣṇa kari' – přijímající jako Kṛṣṇu; la-ite pāre – může brát.

Bhaṭṭācārya odpovĕdĕl: „Ten, kdo obdržel alespoň zlomek milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua, může pochopit, že je to Pán Kṛṣṇa. Nikdo jiný to nepochopí.“

Toto saṅkīrtanové hnutí může šířit pouze ten, koho Pán Kṛṣṇa obdařil zvláštní přízní (kṛṣṇa-śakti vinā nahe tāra pravartana). Nikdo nemůže šířit svaté jméno Pána, aniž by od Nĕho nejdříve nedostal milost. Ten, kdo je schopný šířit Pánovo jméno, je podle slov Bhaktisiddhānty Sarasvatīho labdha-caitanya neboli ten, kdo opravdu probudil své původní vĕdomí, vĕdomí Kṛṣṇy. Vliv čistých oddaných vĕdomých si Kṛṣṇy je takový, že může v druhých okamžitĕ probudit vĕdomí Kṛṣṇy a zapojit je do transcendentální láskyplné služby Kṛṣṇovi. Tak se zvĕtšuje počet následovníků čistých oddaných a Pán Caitanya Mahāprabhu má velkou radost, když vidí, jak Jeho oddaných přibývá. Slovo su-medhasaḥ znamená „s bystrou inteligencí“. Pokud má nĕkdo bystrou inteligenci, může zvĕtšit zájem obyčejných lidí o lásku k Caitanyovi Mahāprabhuovi a skrze Nĕho k Rādĕ a Kṛṣṇovi. Ti, kdo se nesnaží porozumĕt Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, jsou ve svých snahách profesionálnĕ zpívat a tančit jednoduše materialističtí, i přes své údajné umĕní. Pokud nĕkdo nemá naprostou víru ve Śrī Caitanyu Mahāprabhua, nemůže správnĕ zpívat a tančit v saṅkīrtanovém hnutí. Umĕlé zpívání a tančení může být založené na sentimentech nebo sentimentálním vzrušení, k pokroku ve vĕdomí Kṛṣṇy však nikomu nepomůže.

« Previous Next »