No edit permissions for Čeština

Text 148

dāmodara kahe, — śaṅkara choṭa āmā haite
ebe āmāra baḍa bhāi tomāra kṛpāte

dāmodara kahe – Dāmodara Paṇḍita odpovĕdĕl; śaṅkara – Śaṅkara; choṭa – mladší; āmā haite – než já; ebe – nyní; āmāra – můj; baḍa bhāi – starší bratr; tomāra – Tvou; kṛpāte – milostí.

Dāmodara Paṇḍita odpovĕdĕl: „Śaṅkara je můj mladší bratr, ale ode dneška se stává mým starším bratrem díky zvláštní milosti, kterou jsi mu projevil.“

« Previous Next »