No edit permissions for Čeština

Text 153

murāri nā dekhiyā prabhu kare anveṣaṇa
murāri la-ite dhāñā āilā bahu-jana

murāri – Murāriho; – bez; dekhiyā – vidĕní; prabhu – Pán; kare – pokládá; anveṣaṇa – otázku; murāri – Murāriho Guptu; la-ite – vzít; dhāñā – utíkajících; āilā – přišlo; bahu-jana – mnoho lidí.

Když Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu nevidĕl Murāriho mezi oddanými, zeptal se, kde je. Mnoho lidí se hned za Murārim rozbĕhlo, aby ho přivedli k Pánu.

« Previous Next »