No edit permissions for Čeština

Text 155

murāri dekhiyā prabhu āilā milite
pāche bhāge murāri, lāgilā kahite

murāri – Murāriho; dekhiyā – když vidĕl; prabhu – Pán Caitanya Mahāprabhu; āilā – vyšel; milite – setkat se; pāche – potom; bhāge – bĕží pryč; murāri – Murāri; lāgilā – začal; kahite – hovořit.

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu vidĕl, že k Nĕmu Murāri přichází, vstal a šel mu naproti. Murāri se však rozbĕhl pryč s tĕmito slovy:

« Previous Next »