No edit permissions for Čeština

Text 170

sarva vaiṣṇava dekhi’ sukha baḍa pāilā
yathā-yogya sabā-sane ānande mililā

sarva vaiṣṇava – všichni vaiṣṇavové; dekhi' – když vidĕli; sukha – štĕstí; baḍa – velké; pāilā – dostali; yathā-yogya – jak má být; sabā-sane – se všemi ostatními; ānande – šťastnĕ; mililā – setkali se.

Kāśī Miśra i dozorce byli velice šťastní, když vidĕli všechny oddané pohromadĕ. S velkou radostí se s oddanými přivítali, jak se sluší a patří.

« Previous Next »