No edit permissions for Čeština

Text 183

samudra-snāna kari’ kara cūḍā daraśana
tabe āji ihaṅ āsi’ karibe bhojana

samudra-snāna – koupel v moři; kari' – po ukončení; kara – učiňte; cūḍā daraśana – pohled na špici chrámu; tabe – potom; āji – dnes; ihaṅ – sem; āsi' – až přijdete; karibe bhojana – naobĕdvejte se.

„Jdĕte k moři, vykoupejte se a dívejte se přitom na špici chrámu. Potom se prosím vraťte sem a naobĕdvejte se.“

« Previous Next »