No edit permissions for Čeština

Text 207

āpane vasilā saba sannyāsīre lañā
pariveśana kare ācārya haraṣita hañā

āpane – osobnĕ; vasilā – sedl si; saba – všemi; sannyāsīre lañā – se sannyāsīmi; pariveśana kare – rozdává; ācārya – Gopīnātha Ācārya; haraṣita hañā – s velkou radostí.

Potom si Śrī Caitanya Mahāprabhu sedl, aby poobĕdval s ostatními sannyāsīmi, a Gopīnātha Ācārya začal s velkou radostí rozdávat prasādam.

« Previous Next »