No edit permissions for Čeština

Text 228

āra sampradāye nāce paṇḍita-vakreśvara
śrīvāsa nāce āra sampradāya-bhitara

āra sampradāye – v další sampradāyi neboli skupinĕ; nāce – tančí; paṇḍita-vakreśvara – Vakreśvara Paṇḍita; śrīvāsa – Śrīvāsa Ṭhākura; nāce – tančí; āra – další; sampradāya-bhitara – uprostřed skupiny.

Ve třetí skupinĕ začal tančit Vakreśvara Paṇḍita a ve čtvrté Śrīvāsa Ṭhākura.

« Previous Next »