No edit permissions for Čeština

Text 231

cāri janera nṛtya dekhite prabhura abhilāṣa
sei abhilāṣe kare aiśvarya prakāśa

cāri janera – čtyř osob; nṛtya – tančení; dekhite – vidĕt; prabhura – Śrī Caitanyi Mahāprabhua; abhilāṣa – touha; sei abhilāṣe – s tímto zámĕrem; kare – učinil; aiśvarya prakāśa – projevení zázraku.

Protože chtĕl Śrī Caitanya Mahāprabhu vidĕt tanec čtyř velkých osobností, projevil tento zázrak, že se díval na všechny zároveň.

« Previous Next »