No edit permissions for Čeština

Text 27

tomāte ye eta prīti ha-ila rājāra
ei guṇe kṛṣṇa tāṅre karibe aṅgīkāra

tomāte – tobĕ; ye – této; eta – tolik; prīti – lásky; ha-ila – bylo; rājāra – od krále; ei guṇe – z toho důvodu; kṛṣṇa – Pán Kṛṣṇa; tāṅre – jeho; karibe aṅgīkāra – přijme.

„Protože ti král projevil tolik lásky, Pán Kṛṣṇa ho zajisté přijme.“

Král Pratāparudra požádal skrze Bhaṭṭācāryu o rozhovor se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a Bhaṭṭācārya jeho žádost řádnĕ přednesl Pánovi. Pán však okamžitĕ odmítl. Když ale nyní Rāmānanda Rāya Pánu řekl, jak moc si král přeje Ho vidĕt, Pána to potĕšilo. Śrī Caitanya Mahāprabhu Rāmānandu Rāye požádal, aby se vzdal své vládní funkce a přišel s Ním žít do Šrí Purušóttama-kšétry (Džagannáth Purí). Jakmile byla tato žádost přednesena králi Pratāparudrovi, okamžitĕ ji přijal a ještĕ Rāmānandu Rāye povzbudil přiznáním plného výslužného. To Pán vysoce ocenil, což dokazuje, že Pána více potĕší služba Jeho služebníkovi. Jak se říká: „Jestli mĕ máš rád, mĕj rád i mého psa.“ Abychom se dostali k Nejvyšší Osobnosti Božství, musíme jít skrze důvĕrného služebníka Pána. To je správný postup. Śrī Caitanya Mahāprabhu jasnĕ říká: „Král má velké štĕstí, Rāmānando Rāyi, že tĕ má rád. Díky jeho lásce k tobĕ ho Kṛṣṇa bezpochyby přijme.“

« Previous Next »