No edit permissions for Čeština

Text 56

‘kṛṣṇa-rāsa-pañcādhyāya’ karite paṭhana
ekale yāi’ mahāprabhura dharibe caraṇa

kṛṣṇa-rāsa-pañca-adhyāya – pĕt kapitol, jež jsou zahrnuté v desátém zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, kde jsou popsány Pánovy zábavy tance rāsa; karite paṭhana – recitovat; ekale yāi' – jdoucí sám; mahāprabhura – Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dharibe caraṇa – uchop lotosové nohy.

„Až Śrī Caitanya Mahāprabhu vstoupí do zahrady u Gundiči, jdi tam také a čti pĕt kapitol ze Śrīmad-Bhāgavatamu o tanci Pána Kṛṣṇy s gopīmi. Tak budeš moci uchopit Pánovy lotosové nohy.“

« Previous Next »