No edit permissions for Čeština

Text 58

rāmānanda rāya, āji tomāra prema-guṇa
prabhu-āge kahite prabhura phiri’ gela mana

rāmānanda rāya – Rāmānanda Rāya; āji – dnes; tomāra – tvoji; prema-guṇa – kvalitu lásky; prabhu-āge – před Pánem; kahite – poté, co popsal; prabhura – Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; phiri' gela – zmĕnila se; mana – mysl.

„Pán už svoje smýšlení zmĕnil, když Mu Rāmānanda Rāya popsal tvoji čistou lásku k Nĕmu.“

Pán krále původnĕ vidĕt nechtĕl, ale Jeho mysl byla zmĕnĕna upřímnou snahou Bhaṭṭācāryi a Rāmānandy Rāye. Pán již prohlásil, že Kṛṣṇa bude ke králi milostivý díky jeho službĕ oddaným. To je způsob, jak pokročit ve vĕdomí Kṛṣṇy. Nejdříve je nutná milost oddaného, potom sestoupí Kṛṣṇova milost. Yasya prasādād bhagavat-prasādo  /  yasyāprasādān na gatiḥ kuto 'pi. Naší prvořadou povinností proto je uspokojit duchovního mistra, který může zařídit Pánovu milost. Obyčejný človĕk musí nejdříve začít sloužit duchovnímu mistrovi neboli oddanému. Milostí oddaného potom bude spokojený Pán. Dokud človĕk na svoji hlavu nezíská prach z lotosových nohou oddaného, není možné, aby udĕlal pokrok. To je potvrzeno výrokem Prahlāda Mahārāje ve Śrīmad-Bhāgavatamu (7.5.32):

naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghriṁ
spṛśaty anarthāpagamo yad-arthaḥ
mahīyasāṁ pāda-rajo-'bhiṣekaṁ
niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat

Dokud človĕk nevyhledá čistého oddaného, nemůže poznat Nejvyšší Osobnost Božství. Mahārāja Pratāparudra uctíval Rāmānandu Rāye i Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu. Byl proto schopen dotknout se lotosových nohou čistých oddaných, a tak se dostat ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

« Previous Next »