No edit permissions for Čeština

Text 66

hena-kāle āilā tathā gopīnāthācārya
rājāke āśīrvāda kari’ kahe, — śuna bhaṭṭācārya

hena-kāle – bĕhem té doby; āilā – přišel; tathā – tam; gopīnātha-ācārya – Gopīnātha Ācārya; rājāke – králi; āśīrvāda kari' – dávající požehnání; kahe – řekl; śuna bhaṭṭācārya – můj drahý Bhaṭṭācāryo, prosím poslouchej.

Zatímco byl Sārvabhauma Bhaṭṭācārya u krále Pratāparudry, přišel tam Gopīnātha Ācārya. Jako brāhmaṇa králi požehnal a oslovil Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu.

« Previous Next »