No edit permissions for Čeština

Text 76

bhaṭṭācārya kahe, — ei svarūpa-dāmodara
mahāprabhura haya iṅha dvitīya kalevara

bhaṭṭācārya kahe – Bhaṭṭācārya řekl; ei – tento ušlechtilý muž; svarūpa-dāmodara – jeho jméno je Svarūpa Dāmodara; mahāprabhura – Śrī Caitanyi Mahāprabhua; haya – je; iṅha – on; dvitīya – druhá; kalevara – tĕlesná expanze.

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odpovĕdĕl: „Zde je Svarūpa Dāmodara, který je prakticky druhou expanzí tĕla Śrī Caitanyi Mahāprabhua.“

« Previous Next »