No edit permissions for Čeština

Text 97

bhaṭṭācārya kahe ei madhura vacana
caitanyera sṛṣṭi — ei prema-saṅkīrtana

bhaṭṭācārya – Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kahe – odpovĕdĕl; ei – tento; madhura vacana – transcendentálnĕ sladký hlas; caitanyera sṛṣṭi – stvoření Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ei – tento; prema-saṅkīrtana – zpĕv v extázi lásky k Bohu.

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odpovĕdĕl: „Tento sladký transcendentální zvuk je zvláštním výtvorem Pána známým pod jménem prema-saṅkīrtana, společné zpívání s láskou k Bohu.“

« Previous Next »