No edit permissions for Čeština

Text 100

bhakta-gaṇa kare gṛha-madhya prakṣālana
nija nija haste kare mandira mārjana

bhakta-gaṇa – oddaní; kare – činí; gṛha-madhya – v místnosti; prakṣālana – mytí; nija nija – každý z nich; haste – v ruce; kare – činí; mandira mārjana – čištĕní chrámu.

Všichni oddaní v chrámu začali s mytím. Každý mĕl v ruce koštĕ, a tak čistili Pánův chrám.

« Previous Next »