No edit permissions for Čeština

Text 113

yei yei kahe, sei kahe kṛṣṇa-nāme
kṛṣṇa-nāma ha-ila saṅketa saba-kāme

yei yei kahe – každý, kdo nĕco říkal; sei – on; kahe – říká; kṛṣṇa-nāme – pronášením svatého jména Kṛṣṇy; kṛṣṇa-nāma ha-ila – svaté jméno Kṛṣṇy se stalo; saṅketa – znamením; saba-kāme – pro každého, kdo nĕco chtĕl.

Kdykoliv musel nĕkdo nĕco říci, udĕlal to vyslovením svatého jména Kṛṣṇy. Kṛṣṇovo svaté jméno se tak stalo znamením pro každého, kdo nĕco chtĕl.

« Previous Next »