No edit permissions for Čeština

Text 120

nāṭaśālā dhui’ dhuila catvara-prāṅgaṇa
pākaśālā-ādi kari’ karila prakṣālana

nāṭa-śālā – shromaždištĕ; dhui' – když vytřeli; dhuila – vytřeli; catvara-prāṅgaṇa – dvůr a vyvýšené místo na sezení; pāka-śālā – kuchynĕ; ādi – a tak dále; kari' – když učinili; karila prakṣālana – umyli.

Tak bylo umyto i shromaždištĕ, celé nádvoří, vyvýšená místa na sezení, kuchynĕ a všechny ostatní místnosti.

« Previous Next »