No edit permissions for Čeština

Text 123

sei jala lañā āpane pāna kaila
tāhā dekhi’ prabhura mane duḥkha roṣa haila

sei jala – tuto vodu; lañā – beroucí; āpane – osobnĕ; pāna kaila – vypil; tāhā dekhi' – když to vidĕl; prabhura – Pánovĕ; mane – v mysli; duḥkha – neštĕstí; roṣa – hnĕv; haila – byl.

Onen gauḍīya-vaiṣṇava potom tuto vodu vzal a sám vypil. Śrī Caitanya Mahāprabhu z toho byl trochu nešťastný a navenek se zlobil.

« Previous Next »