No edit permissions for Čeština

Text 128

tabe svarūpa gosāñi tāra ghāḍe hāta diyā
ḍhekā māri’ purīra bāhira rākhilena lañā

tabe – potom; svarūpa gosāñi – Svarūpa Dāmodara Gosāñi; tāra – jeho; ghāḍe – za krk; hāta diyā – dotýkající se rukou; ḍhekā māri' – trochu zatlačil a; purīra bāhira – z chrámu v Gundiča Purí; rākhilena – držel; lañā – beroucí.

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī tehdy tohoto gauḍīya-vaiṣṇavu chytil za krk a s mírným šťouchnutím ho vystrčil před chrám v Gundiča Purí, aby zůstal venku.

« Previous Next »