No edit permissions for Čeština

Text 138

sveda, kampa, vaivarṇyāśru pulaka, huṅkāra
nija-aṅga dhui’ āge cale aśru-dhāra

sveda – pot; kampa – chvĕní; vaivarṇya – blednutí; aśru – slzy; pulaka – radost; huṅkāra – řev; nija-aṅga – své tĕlo; dhui' – omývající; āge – dopředu; cale – tryská; aśru-dhāra – proud slz.

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu tančil, projevilo se u Nĕho jako vždy pocení, chvĕní, blednutí, slzy, radost a řev. Slzy z Jeho očí omývaly Jeho tĕlo i ty, kdo stáli před Ním.

« Previous Next »