No edit permissions for Čeština

Text 165

pulina-bhojana kṛṣṇa pūrve yaiche kaila
sei līlā mahāprabhura mane smṛti haila

pulina – v lese; bhojana – jedení; kṛṣṇa – Pán Kṛṣṇa; pūrve – dříve; yaiche – jako; kaila – provádĕl; sei līlā – tu samou zábavu; mahāprabhura – Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mane – v mysli; smṛti haila – vytanula vzpomínka.

V minulosti Pán Śrī Kṛṣṇa obĕdval v lese a právĕ na tuto zábavu nyní Śrī Caitanya Mahāprabhu vzpomínal.

« Previous Next »